Kezdőlap

Natter-Nád Miksa (Zólyombrézó, 1893Bp., 1982. ápr. 7.): újságíró, biológus. Középiskoláit Selmecbányán végezte, majd a bp.-i tudományegy. bölcsészkarának hallgatója. Már 1913-tól megjelennek mezőgazdasági és kertészeti növényekről szóló ismertetései; ezeknek publikálását szibériai hadifogságából visszatérve újra folytatta. Az 1930-as évektől főleg a Nemzeti Újságban, 1945 után a M. Nemzetben, az Élet és Tudományban stb. számos ilyen tárgyú cikke jelent meg, melyeket három kötetben tett közzé. Ezek a növények botanikai, elnevezéstani, kertészeti, gyógyászati, kultúrtörténeti stb. vonatkozásait tárgyalják. A TIT (Tudományos Ismeretterjesztő Társulat) keretében és a M. Rádióban kifejtett tevékenységét a M. Rádió nívódíjjal, a M. Újságírók Szövetsége Aranytollal ismerte el (1981). – F. m. Virágos könyv (Bp. 1939); Új virágos könyv (Bp., 1942); Újabb virágos könyv (Bp., 1964). – Irod. Priszter Szaniszló: Auslandische Forschungstätigkeit… Acta Bot. Hung. 1955 (Bot. Közl. 1981. 3-4. sz.); Nyéki Károly: N. N. M. arcképéhez (Magy. Nemzet, 1982. ápr. 9.).