Kezdőlap

Neményi Imre (Rákospalota, 1863. aug. 21.Bp., 1942. máj. 12.): pedagógus, kultúrpolitikus. A bp.-i egy.-en szerzett tanári oklevelet. Hosszabb külföldi tanulmányút után Sarajevóban ig., majd később a liptószentmiklósi állami isk. ig.-ja. 1886-ban került Bp.-re. Az újpesti polgári leányisk. ig.-jaként működött 1893-ig, amikor kinevezték Csanád vm.-i tanfelügyelőnek. 1895-ben mozgalmat indított a népoktatás államosításának ügyében. 1896-ban a közoktatásügyi min.-ba rendelték. Megszervezte a polgári isk. és tanítóképző intézeti tanárok tervszerű képzését és az isk. könyvtárak hálózatát. 1917-ben Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi min.-ának államtitkára, 1919-ben megalakította a Magyar Királyság Pártját. 1925-ben megindította és szerk. a Magyar Közalkalmazottak Lapját. Nyelvészeti, irodalomtörténeti és pedagógiai könyveket írt. – F. m. Az eltévesztett irány (Újpest, 1891); Apáczai Csere János mint pedagógus (Bp., 1893); Sajátlagosságok a pedagógiai világból (Újpest, 1893); Állami népoktatás (Bp., 1903); Népfőiskolák (Bp., 1921); Apáczai Csere János (Bp., 1925).