Kezdőlap

Nemes Alajos (Csepel, 1922. máj. 7.1976. ápr. 13.): rendőr-vezérőrnagy, rendőrfőkapitány. Az elemi isk. elvégzése után segédmunkásként dolgozott. 1938-ban belépett az SZDP ifjúsági szervezetébe, 1943-ban mint acélöntő inas a Vas- és Fémmunkások Szakszervezetébe. 1945-ben rendőr-alhadnagyi rendfokozattal nyomozó lett a rendőrségen. 1948-tól 1950-ig csoportvezető, 1950-től 1953-ig osztályvezető. 1953-tól a Baranya megyei kapitányság vezetője, majd főosztályvezető-helyettes. 1956-ban a forradalmi katonai tanács beosztásából leváltotta. A forradalom leverése után elfoglalta korábbi szolgálati helyét és megkezdte a megyei főkapitányság és a karhatalom megszervezését. 1957-ben befejezte jogi egy.-i tanulmányait. 1957-től nyugdíjazásáig a Baranya megyei Rendőrfőkapitányság vezetője volt.