Kezdőlap

Nemes János, Hidvégi Nemes (Hidvég, 1630 körülSzatmár, 1688. ápr. 19.): politikus, naplóíró. Előbb a Rákóczi család udvari embere. 1651-ben követségben ő kísérte Sárospatakra Rákóczi Zsigmond ifjú menyasszonyát, a pfalzi választófejedelem leányát. Később Apafi fejedelem pártjára állt és annak szolgálatában végzett fontos diplomáciai munkát. Két ízben járt a török portán. 1669-ben részt vett a Felső-Mo. és Erdély közötti vitás kérdések tisztázására egybehívott eperjesi tárgyalásokon. 1678-ban tagja lett a fejedelmi tanácsnak. Naplója csak 1794- ből származó másolatban maradt fenn (eredetiből csak töredékek). Az Erdélyi Múz. Egylet kézirattárában őrzött másolat alapján tette közzé Tóth Ernő Hidvégi iíd. Nemes János naplója az 1651 – 1686 évekről címmel a Történelmi Tárban (1902 – 03).