Kezdőlap

Nemesdy József, Nemcsek (NagybittsePredmér, 1893. márc. 6. – Áš, Csehszlovákia, 1945. máj. 2.): mérnök, műegyetemi tanár. Tanulmányait a bp.-i műegy.-en 1922-ben végezte, utána mint szakaszmérnök a MÁV szolgálatába lépett. 1929-től az igazgatóság munkatársa. 1933-ban műszaki doktori oklevelet, 1936-ban magántanári képesítést szerzett. 1939-ben a MÁV-igazgatóság építési főosztályán az alépítményi csoport, majd az újonnan felállított kísérleti csoport vezetője lett. 1938-tól meghívott előadó, majd h. tanár, 1941-től az út-, vasútépítés és közlekedésügyi tanszék ny. r. tanára a műegy.-en. A háború utolsó napjaiban a cseh-bajor határ közelében repülőtámadás áldozata lett. A pályaépítés és fenntartás elméleti és gyakorlati problémáival foglalkozó tanulmányai a külföldi szakkörökben is ismertté tették nevét. Ő építette az első hazai hosszú sínes, hézagmentes kísérleti szakaszokat. A felépítmények számítása terén a magyar helyettesítő hossz-aljas számítási módszer kidolgozásával ért el eredményeket. Emellett számos újszerű felépítményszerkezet, sínlekötés, vasbetonalj konstruálása és bevezetése fűződik a nevéhez. Tanulmányai jelentek meg a hazai és külföldi szaksajtóban. – Irod. Nemesdy Ervin: N. J. (Az ÉKME Évkve, 1955 – 56); Magyar Műszaki Alkotók (Bp., 1964).