Kezdőlap

Nemesszeghy Lajosné, Szentkirályi Márta Ilona (Bp., 1923. márc. 17.Kecskemét, 1973. júl. 13.): zenetanár, zeneiskolai igazgató, érdemes művész (1972). A bp.-i Áll. Tanítóképző Intézetben 1942-ben tanítói oklevelet, majd a pedagógiai Főisk.-n levelező tagozaton ének–zene tanári képesítést szerzett. 1942-ben a kecskeméti Ref. Tanítóképző Intézetbe került gyakorló isk.-i tanítónak és nevelőtanárnak. 1950-ben megszervezte az első, Kodály szellemében tanító ének–zenei általános isk.-t, ill. annak első osztályát, ebből alakult ki a Kodály Zoltán Általános Iskola és Gimnázium, melynek 1952-től haláláig ig.-ja volt. Részt vett a Nemzetközi Kodály Szeminárium szervezésében (1970, 1972). Az International Society for Music Education Interlochenben (USA, 1966), majd Moszkvában (1970) tartott kongresszusán előadó volt. Jelentős szerepet játszott Kodály szülővárosában a mintaszerű zenei nevelés megvalósításában. – M. Énekeskönyv az ének–zenei általános iskolák számára (szerk., 1957). – Irod. Fasang Árpád: Portré (Muzsika, 1972. 6. sz.); Búcsú N. L.-nétól (Kodály Zoltánné és Szőnyi Erzsébet nekrológja, Muzsika, 1973. 9. sz.).