Kezdőlap

Németh Andor (Celldömölk, 1891. dec. 28.Bp., 1953. nov. 13.): író, kritikus és szerkesztő. Tanulmányait a bp.-i egy. bölcsészkarán végezte. 1914-ben Párizsba utazott, az I. világháború kitörése után négy évet töltött francia internáló táborban. 1919-ben szabadult. A Tanácsköztársaság alatt a bécsi követség sajtóattaséja. A Tanácsköztársaság bukása után emigránsként Bécsben maradt, tevékenyen részt vett az emigráció életében. A Bécsi Magyar újság munkatársa volt, de cikkeit közölte a Diogenes c. lap is. Szerk. a Bécsben megjelent 2x2 c. évkönyvet. 1926-ban jött haza. A Szép Szó egyik alapítója, 1936 – 39-ben az Újság irodalmi rovatának vezetője volt. Számos kritikai és publicisztikai cikke jelent meg a Nyugat, A Toll, a Munka, valamint a Dokumentum hasábjain. Barátság fűzte József Attilához, sokat küzdött elismertetéséért, róla írott könyve fontos kortársi dokumentum. Esztétikai cikkek mellett regényes kortörténeti rajzokat írt és Balzacot, Hugót, Dumas-t, Zolát, Dreisert, Hemingwayt, Maughamot és másokat fordított. 1938-ban Párizsba emigrált, majd Marseille környékén rejtőzködött. 1945-től 1947-ig ismét Párizsban dolgozott. 1947-ben hazatért, 1947-től 1950-ig a Csillag főszerk.-je volt. – F. m. Veronika tükre (misztérium, Bp., 1914); A párizsi kommün (korrajz, Bp., 1932); A 313-as akta (kisr., Bp., 1933); A kék szappanhab (kisr., Bp., 1933); A sárga kimonó (Bp., 1933); A kegyenc (Teleki László élete, Horváth Zoltánnal, Bp., 1937); Mária Terézia (Bp., 1938); Metternich vagy .a diplomácia magasiskolája (Bp., 1939); József Attila (Bp., 1942); Kafka ou le mystère juif (tanulmány, Paris, 1947); József Attila élete és kora (tanulmány, Bp., 1948); Előhang negyvennyolchoz (Bp., 1948); A betű mestere (Tótfalusi Kis Miklós életregénye, Bp., 1954). – Irod. Cs. Szabó László: N. A. (Nyugat, 1932); Gereblyés László: N. A. (Csilla 1953); Komlós Aladár: Elfelejtett arcok (Élet és Irod. 1963. 4. sz.).