Kezdőlap

Németh János, Nyéki Németh (? , 1748Pest, 1807. jan. 24.): királyi jogügyigazgató. 1795-ben a m. jakobinusok elleni felségsértési és hazaárulási perben közvádló. Ebben a beosztásában egyéni becsvágytól is fűtött aulikus vérszomjas magatartást tanúsított. Hivatali pályájának állomásai: 1788-tól személynöki ítélőmester a Kir. Táblán, 1792-től a Magy. Kamara kötelékébe tartozó kir. ügyigazgatóság vezetője; 1798-tól a bécsi Directorium in Cameralibus tagja; 1805-től a Magy. kir. Udvari Kancellária referense; 1806-ban septemvir. – Irod. A magyar jakobinusok iratai (I – III., Kiadta Benda Kálmán, Bp., 1952 – 57).