Kezdőlap

Németh László (Kecskemét, 1866. jan. 10.Bp., 1930. ápr. 8.): gyógypedagógus. A bp.-i ref. teológián végezte tanulmányait. Mint váci hitoktató ismerkedett meg a süketnémák oktatási módszerével. 1895-ben a süketnémák tanítására jogosító oklevél megszerzése után Vácon működött a süketnémák intézetében. 1900-ban az általa szervezett kecskeméti süketnéma-intézet ig -ja lett. 1899-ben Váradi Zsigmonddal megalapította a Gyógypedagógiai Szemle c. folyóiratot és ennek, majd 1906. jan. 1-től 1908. júl. 31-ig a Magyar Siketnéma-Oktatás c. folyóiratnak felelős szerk.-je volt.