Kezdőlap

Némethy Ferenc (?Tokaj, 1565. febr. 10.): várkapitány, versíró. Zemplén vm.-ben Zétényben volt birtokos, felesége Balassa Zsófia. Az irodalom, a tudományok és a helvét irányzatú reformáció pártfogója. Az ő támogatásával jelent meg Melius Juhász Péter Az egész keresztyéni tudománynak fondamentoma c. műve (Debrecen, 1562). Buzdítására és anyagi támogatásával fordította le Veres Balázs, Bihar vm. jegyzője és főbírája Werbőczy Hármaskönyvét (Magyar Decretum…Debrecen, 1565). 1556-ban tokaji kapitányként átállt Izabella és János Zsigmond oldalára. Ferdinánd megfosztotta zétényi birtokaitól. Tokaj védelme közben kapott sebébe halt bele. Három zsoltárparafrázis őrzi nevét. – Irod. Horváth János: A reformáció jegyében (Bp., 1953).