Kezdőlap

Némethy Gergely (?Székelyderzs, 1612. szept. 4.): hajdúkapitány, fejedelmi tanácsos. 1603-tól a császári seregben hajdúkapitány, részt vett az erdélyi hadjáratban. 1604-ben csatlakozott Bocskaihoz; részt vett az osgyáni ütközetben, majd 1605-ben vezette a dunántúli hadjáratot. Miután Kendi Krisztinát feleségül vette, bejutott az erdélyi főrendek közé. Báthori Gábor alatt fejedelmi tanácsos, 1609-től Udvarhelyszék főkapitánya, 1611- től Belső-Szolnok vm. főispánja. 1611. júl. 9-én a brassói csatában a fejedelem hadainak parancsnoka. A botfalusi templomerőd ostrománál kapott sebébe halt bele.