Kezdőlap

Némethy Géza (Tiszapolgár, 1865. aug. 17.Bp., 1937. márc. 15.): klasszika-filológus, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1893, r. 1910, t. 1933). A bp.-i egy.-en 1887-ben bölcsészdoktori diplomát szerzett. 1887 – 88 között állami ösztöndíjjal a lipcsei és berlini egy.-en tanult. 1888-tól bp.-i gimn. tanár, 1902-től az Eötvös-kollégium szakvezető tanára. 1890-től a bp.-i egy. magántanára, 1896-tól rk. tanára. 1909-től a kolozsvári, 1912 – 33-ban a bp.-i tudományegy.-en a klasszika-filológia ny. r. tanára. 1922-től a Kisfaludy Társ. tagja. 1922-től 1933-ig a bp.-i Philologiai Társ. elnöke. Szerk.-je volt az Egyetemes Philologiai Közlönynek. A szakfolyóiratokba számos, a római irodalommal foglalkozó cikket írt. Sok klasszikus latin író (Cicero, Tacitus, Vergilius) műveinek kommentált szövegkiadását rendezte sajtó alá. Verseket is írt. – F. m. Vergilius élete és művei (Bp., 1902); A római elégia (Bp., 1905); Az ész tragédiája és egyéb versek (Bp., 1927); Ember és Isten (versek, Bp., 1929). – Irod. Szekfü Gyula: N. G. (Bpesti Szle, 1939); ifj. Horváth János: N. G. munkásságának bibliográfiája (Egyet. Phil. Közl. 1940).