Kezdőlap

Németi Pál (Debrecen, 1758. febr. 6.Debrecen, 1783. júl. 2.): költő. Tanulmányait a debreceni ref. kollégiumban végezte. Már mint 15 éves diák kitűnt latin verselésével. Tanulmányai után, 1780-ban Teleki József gr. fiainak nevelője lett Erdélyben. Egyik utazása közben súlyosan megbetegedett s meghalt. Kéziratban maradt verseit Péczely József adta ki Carmina Pauli Németi (Debrecini, 1830) címmel. – Irod. Péczely Josephus: Pallas Debrecina (Debrecini, 1828); Varga László: N. P. a debreceni kollégium latin diákköltője (Debrecen, 1940).