Kezdőlap

Nemetz József János (Buda, 1750 körülDebrecen, 1808. nov. 6.): fizikus, feltaláló. Bölcsészdoktori oklevelét a pesti tudományegy.-en szerezte. 1784 – 1788 és 1795 – 1805 között a tudományegy. és Mérnöki Intézet fizika és mechanika (géptan) tanszékén tanársegéd, Egy korabeli tudósításban említett 67 találmánya közül (szőlőprés, különféle malmok; cséplőgép, önműködő ajtó, cölöpverő gép stb.) a legismertebb: új rendszerű légpuskája, melyet a bécsi arzenál vásárolt meg 1790-ben, óraművel összekötött lámpája, melynek meggyújtására az elektromosságot használta fel és 1807-ben szerkesztett tűzifecskendője, melyet a pesti magisztrátus előtt mutatott be. Uradalmak számára mérnöki megbízásokat is vállalt: malmokat, kaszáló- és cséplőgépeket stb. épített. Empirikus beállítottsága miatt lebecsülte a matematika szerepét a gépészetben. Valószínűleg ez állította őt szembe Horváth Ker. Jánossal, s ez vezethetett egy.-i működésének megszakítására és korai nyugdíjazására is. – F. m. Vorrath neuer Beyträge zur Physik, Oekonomie, Mechanik und Technologie… (I. Theil. Buda, 1784); Vorläufige Beschreibung einer elektrischen Lampe… (Buda, 1801). – Irod. Hajós Antal: Egy elfelejtett ezermesterünk (Term. Tud. Közl. 1924. 810. füz.); Vajda Pál: Nagy magyar feltalálók (Bp., 1958); M. Zemplén Jolán: A magyarországi fizika története a XVIII. században (Bp., 1964).