Kezdőlap

Nemky Ernő (DiósgyőrVasgyár, 1909. márc. 3.–Sopron, 1986. aug. 25.): erdőmérnök, egyetemi tanár, a mezőgazdasági tudományok doktora (1975). 1933-ban szerzett Sopronban erdőmérnöki oklevelet. Szakmai tevékenységét a miskolci erdőgazdaságnál kezdte. Katonai szolgálata után egy évig a M. kir. József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egy. erdőmérnöki karának út- és vasútépítéstani tanszékén volt tanársegéd. Innen a bp.-i erdőfelügyelőséghez, később a gödöllői erdőgazdasághoz került. Alföld- és kopárfásításokkal foglalkozott. 1943-tól 1949-ig a Nagymarosi Erdőgondnokság vezetője. Ezután a Mezőgazdasági Tudományos Központban, majd az MTA Adminisztrációs Hivatalában dolgozott. 1951. okt. 1-jén bízták meg az Erdőmérnöki Főisk. növénytani tanszékének vezetésével. 1975-ben vonult nyugdíjba. Az oktatás korszerűsítésére törekedett, gyűjteményeket létesített. Fejlesztette az oktatási intézmény Botanikus Kertjét. Kutatta a tölgyfelújulás ökofiziológiai alapjait. Oktató-nevelő munkáját több kitüntetéssel ismerték el, Vadas Jenő Emlékéremmel is. Ifjúkori sportoló múltjával nem szakított, professzorként az egyetemi sportkör tanárelnöke volt. Számos publikációja jelent meg, egyetemi jegyzeteket írt. – Irod. Gencsi László: N. E. (Az Erdő, 1987. 2. sz.).