Kezdőlap

Nepauer Mátyás Máté, Nöpauer (Bécs, 1719 körülBuda, 1792. szept.): építőmester, 1789-ben budai céhmester. Hamon Kristóf halála után átvette és annak fiával, Hamon Jánossal együtt befejezte a budai vízivárosi Szt. Anna-templom (1762, Batthyány tér 7.) és a budaújlaki plébániatemplom (1768, Bécsi u. 32.) építését. Saját tervei alapján építette az Erdődy-palotát (1750, Táncsics u. 7.), a Szt. Katalinról elnevezett tabáni plébániatemplom tornyát, homlokzatát (1750 – 53) és szentélyrészeit, a budai Fő u.-i Szt. Flórián-templomot (1759 – 60), az Ágoston-rendi országúti kolostortemplomot (1752 – 70, ma ferences templom és zárda, Mártírok u. 23.). A budavári városháza (ma a Munkásmozgalmi Múz.) rokokó lépcsőháza és Ny-i szárnya is ~ alkotása.