Kezdőlap

Neszményi Miklós (?Pécs, 1360. jún. 16. előtt): pécsi püspök. I. Lajos kir. ifjúkori tanítója, Sziléziából származott, apja Lauani Henrik. Nevét Neszmély birtoka után használjuk, melyet 1339-ben I. Károly kir.-tól kapott. Erzsébet kir.-né meghívására 1331-ben v. 1332-ben került a visegrádi udvarba. 1344-ben, mikor tanítói működését befejezte, Lajos kápolnája ispánjának és titkos kancellárjának nevezte ki. Később veszprémi, győri, majd esztergomi kanonok volt. 1347-ben Pécsett lett püspök. Ekkor a kir. udvarnál viselt méltóságairól lemondott. A pápa több alkalommal megbízta őt fontos egyházi teendők végzésével, vizsgálatok lefolytatásával. – Irod. Pór Antal: N. M. Nagy Lajos király tanítója (Kat. Szle, 1907. 1. sz.).