Kezdőlap

Neuhold János (? , 1840Bp., 1904. okt. 19.): mérnök, a magyar híradástechnikai ipar úttörője. Szaktanulmányait a kremsi hadmérnökkari isk.-ban végezte s 1868 ig a hadsereg kötelékében szolgált. Ekkor katonai pályáját otthagyva, a távirászat szolgálatába lépett. Részt vett több nagy távolságú távíróvonal megépítésében (Békéscsaba, Gyula, Pozsony), majd a Kassa-Oderbergi Vasútnál működött. 1878-ban önállósította magát, szerény mechanikai műhelyt nyitott, hol kezdetben távíró- és telefonberendezési cikkeket állított elő. Üzemét egyre bővítve, rátért a vasúti jelző-, majd 1906-tól – Székely Imrével társulva – a vasúti biztosítóberendezések gyártására is. E cikkekből a MÁV egyik főszállítója volt. Gyárából fejlődött ki a mai Telefongyár. – Irod. Makó Zoltán: Technikai fejlődésünk története (1867 – 1927); Távíró és távbeszélő (Bp., 1928).