Kezdőlap

Neumann Adolf (Héthárs, 1870Bécs, 1929. szept. 29.): nagykereskedő. Iskoláinak elvégzése után a Hercz-gépgyár tisztviselője. 1894-ben az Assicurazioni Generali biztosítóintézet miskolci főügynöke. 1903-ban megalapította a. miskolci Kereskedelmi és Gazdasági Bankot. A Magy. Általános Kőszénbánya (MÁK) és Borsodi Szénbányák Rt. vezérképviseletével s egyéb kereskedelmi ügyletekkel is foglalkozott. A MÁK, a Magy. Általános Takarékpénztár igazgatósági tagja, az Orsz. Magy. Kertészeti Egyesület (OMKE) alelnöke, a Miskolci Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Miskolci Kereskedelmi Testület elnöke volt. – Irod. Kőrakó Béla-Vér Andor: Miskolc thjf. város társadalmi, kulturális és közgazdasági vezetőférfiainak albuma (Miskolc, 1927); OMKE (1929. 40. sz.).