Kezdőlap

Neumann Ármin (Nagyvárad, 1845. febr. 14.Bp., 1909. jan. 31.): ügyvéd, jogi író. Hazai és külföldi tanulmányok után 1869 – 84 között vidéki, 1884-től 1909-ig bp.-i ügyvéd. 1882-ben a bp.-i egy.-en a kereskedelmi és váltójog magántanára. 1887 – 1903 között szabadelvű párti ogy.-i képviselő, 1889-től egy.-i rk. tanár. Sok gyakorlati jellegű tanulmányt, kommentárt írt, jótékonysági egyesületet alapított, így Bp.-en az Izraelita Földmívelési- és Kézműves Egyesület Kertészképző Iskoláját. – F. m. A kereskedelmi törvény magyarázata (I – III., Bp., 1878 – 82); A biztosítási ügylet (Bp., 1882); A korlátolt felelősségre alakult társaságok (Bp., 1889); A védjegyek oltalma (Bp., 1892).