Kezdőlap

Ney László, Lancelot Ney (Bp., 1900Párizs, 1965): festő, grafikus. 1918-tól a bp.-i Képzőművészeti Főisk.-n tanult, 1922-ben Németo.-ban képezte magát tovább, Berlinben barátságot kötött Moholy-Nagy Lászlóval és általa Kurt Schwittersszel is. 1923-ban Párizsban telepedett le. Előbb mint grafikus, majd mint festő dolgozott. Michel Seuphor barátja, az ő révén ismerkedett meg Mondriannal. Szerepelt a Salon des Réalités Nouvelles, a Salon du Mai stb. tárlatain, de számos egyéni kiállítást is rendezett műveiből Párizsban és Ny-Európa más nagyvárosaiban. Kezdetben tárgyszerű, kubisztikusan megkomponált festményeket, majd egyre elvontabb kompozíciókat alkotott. Emellett finom tusrajzokat (virágok), elvont témájú rézkarcokat (Az osztriga álma stb.) készített. Utolsó éveiben a kalligráfia hatására kínai és japán írásjelek inspirációira készített vékony és finom ecsetrajzokat, karcokat. Részt vett a „XX. századi magyar származású művészek külföldön” c. kollektív tárlaton (Műcsarnok, Bp., 1970). Néhány műve a bp.-i Szépművészeti Múz.-ba került. – Irod. René Barotte: L. N. (Paris, 1962); Michel Seuphor–Michel Ragon: L'art abstrait (I–IV., Paris, 1972).