Kezdőlap

Névy László, Neff (Középiszkáz, 1841. jan. 27.Bp., 1902. ápr. 5.): tanügyi és esztétikai író. 1861-től 1871-ig mint premontrei áldozó pap gimn: tanár Szombathelyen, 1869-ben a pesti egy.-en tanári diplomát szerzett. 1871-ben kilépett a rendből. 1871-től a bp.-i ref. gimn., 1882-től a bp.-i kereskedelmi ak. tanára, 1885-től h. ig., 1896-tól ig.-ja. Egyike azoknak; akik 1876-ban a Petőfi Társ: ot alapították. 1872 – 82-ben szerk. az Országos Középiskolai Tanáregyesületi Közlönyt. Sok irodalmi és pedagógiai tárgyú cikke és középisk. tankönyve jelent meg. – F. m. A tragédia elmélete (Pest, 1871); A komédia elmélete (Pest, 1872); A drámai közép-fajok elmélete (Bp., 1873. Mindhárom a Kisfaludy Társ. jutalmát nyerte el.); Aesthetikai dolgozatok (Bp., 1873); Bajza József (Pozsony, 1883); Jókai Mór (Bp., 1894). – Irod. Koltai Virgil: N. L. élete (Bp., 1902).