Kezdőlap

Nikolits Sándor (Arad, 1834. márc. 16.Bp., 1895. máj. 27.): zeneszerző. Fuvolázni Doppler Ferenctől tanult, 1850 – 54-ben a Nemzeti Színház zenekarának tagja (fuvolás). 1855 – 57-ben a bécsi Carl-Theater első fuvolása s közben S. Sechternél zeneszerzést tanult. 1857-től Szabó József színtársulatának karmestere Aradon, Temesvárott, Szegeden, Szabadkán és Nagybecskereken. 1862 – 65-ben Temesvárott karmester. 1865-től ismét a pesti Nemzeti Színház fuvolása, ugyanekkor egyházi karnagy a Duna-parti gör. keleti egyháznál. 1865 – 75-ben a Nemzeti Zenede fuvolatanára. 1870-től az Orsz. Színitanoda zeneelmélet- és zeneszerzéstanára, 1875-ben a megnyitott Zeneak. első tanári karának tagja (zeneszerzéstanár). 1884 – 86-ban az Operaház zenereferense. 1888-ban mint a Nemzeti Zenede ig.-ja vonult nyugalomba. 1889-ben (Káldy Gyula és Major J. Gyula társaságában) megalapította a Magyar Zeneisk.-t, melynek első ig.-ja volt, 1894-ben a Bp.-i Zeneművészkört. – M. színpadi kísérőzenék; gör. keleti egyházi kompozíciók stb. – Írásai: Elemi zene-elmélet (Bp., 1873); színműfordítások. – Irod. Weszely Ödön: N. S. (Magy. Zeneisk. 1894 – 95.)