Kezdőlap

Nógrádi Mátyás (? , 1611Debrecen, 1681, szept. 1.): ref. püspök, egyházi író. Sárospatakon, majd 1644-től Hollandiában és Angliában tanult. 1647-től tanár volt Sárospatakon, 1649-től lelkész Debrecenben, 1661- től Biharnagybajomban. 1665-ben a tiszántúli ref. kerület püspökévé választották. Apafi fejedelemtől kincstári birtokadományt (cameraticum beneficium) eszközölt ki a debreceni kollégium számára. Több m. és latin teológiai művet írt, többek között az Idvösség Kapuját (Kolozsvár, 1672), amely Hildersam könyvének fordítása angolból és az 51. zsoltár fölötti elmélkedés.