Kezdőlap

Notter Antal (Temesvár, 1811. febr. 5.Dunaharaszti, 1948. márc. 7.): jogász, egyetemi tanár. Jogi tanulmányait a bp.-i egy.-en végezte, majd újságíró lett. 1907-től a nagyváradi jogak. rk. tanára, 1909-től a bp.-i egy. ny. rk., 1912-től 1941-ig ny. r. tanára (egyházjog, római jog és jogtörténet jogosított tanára). – F. m. A szabad akarat (Bp., 1908); A szerzetesi professzió (Bp., 1908); Eljegyzés és házasság (Bp., 1909); A királyi főkegyúri jog (Bp., 1911); Római jog (Bp., 1934). – Irod. N. A. emlékkönyv (I – II., Bp., 1941); Baranyay Jusztin: N. A. (Jogászegyleti Szle, 1948. 1 – 2. sz.)