Kezdőlap

Novák Krizosztom József (Zalabér, 1744. ápr. 5.Pannonhalma, 1828. okt. 20.): pannonhalmi főapát, történész. 1761-ben került Pannonhalmára, két évig külföldón is tanult. Pannonhalmán avatták bölcseleti és teológiai doktorrá, ahol főisk. tanát és levéltáros lett. 1781-ben bakonybéli apát, a bencés rend feloszlatása után zalaszentgróti jószágára vonult vissza. 1791-ben az ogy. által kiküldött tanulmányi bizottság tagja. 1793-ban pécsi tanulmányi kerületi főigazgató lett. A rend visszaállítása után 1802-ben pannonhalmi főapát. A rend gazdasági ügyei mellett szerepe volt a szelletei élet fellendítésében. 7300 kötetes könyvtárával gazdagította a főmonostor nagy könyvtárát. Leveleit és kéziratait a pannonhalmi levéltár őrzi. Feljegyzését VI. Pius pápa bécsi látogatásáról kiadta Sörös Pongrác (Századok, 1900), Pray György és Katona Istvánnak hoz írt leveleit (1776 – 1794) pedig Németh Ambrus (Tört. Tár 1902). – F. m. Vindiciae Diplomatis… (Budae, 1780). – Irod. A pannonhalmi Szent Benedekrend története (VI/a. Bp., 1916).