Kezdőlap

Nyárády Mihály (Ramocsaháza, 1899Bp., 1980. aug. 12.): néprajzkutató. 1928-ban szerzett jogi doktorátust a bp.-i tudományegy.-en. Már fiatalon kezdett foglalkozni a Felső-Tisza vidék tárgyi néprajzával. 1949-től 1954-ig a Nyíregyházi Józsa András Múz. munkatársaként szervezte a Felső-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság Múz.-át Nyíregyházán, melynek később évtizedekig ig.-ja volt. Néprajzkutatóként a Nyírség gazdálkodásával, a kisiparral és a viselettel foglalkozott. Számos tanulmánya jelent meg e tárgykörben a szakfolyóiratokban. – F. m. Kék község történelmi földrajza (Nyíregyháza, 1941); A Debrecen név eredete (Nyíregyháza, 1944). – Irod. Ny. M. 90 éves (Szabolcs Szatmári Múzeumi Füzetek, 5. sz. Nyíregyháza, 1979); Balassa Iván: Ny. M. (Ethnogr., 1981. 4. sz.).