Kezdőlap

Nyáry Albert, báró (Fülek, 1871. jún. 2.Bp., 1933. szept. 6.): festőművész, történész, régész, ~ Jenő fia. Jogi tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte. 1925-ben a Nemzeti Szalonban képeiből gyűjteményes kiállítást rendezett. Régi m. történelmi tanulmányokkal foglalkozott, sőt saját költségén több ásatást is végeztetett. Szakfolyóiratokban számos történelmi, régészeti és néprajzi tanulmánya jelent meg. Az orsz. Mintarajz isk.-ban Székely Bertalan és Lotz Károly tanítványa volt, több tárlaton állította ki festményeit. – F. m. Temető királyságunk első századából (Bp., 1902); A pilinyi árpádkori temető (Bp., 1903); Az utolsó magyar trónkövetelő (Bp., 1912); A palóc kérdés (Bp., 1914). – Irod. Lyka Károly: Ny. A. (Magy. Művészet, 1933); Nyáry Pál: Báró Ny. A. élete és munkássága (Bp., 1936).