Kezdőlap

Nyáry Jenő, báró (Bagonya, 1836. febr. 29.Piliny, 1914. jún. 29.): ősrégész, az MTA tagja (l. 1883, t. 1889). ~ Albert . (1828 – 1886) öccse, ~ Albert (1871 – 1933) apja. Bölcseletet és jogot tanult a pesti egy.-en. 1861-től a főrendiház tagja, 1874-től jegyzője volt. Kubinyi Ferenc befolyására már kora ifjúságában érdeklődött a régészet iránt, amit a Rómer Flórissal való barátság csak még jobban növelt. Kutatás céljából bejárta vele az egész Felső-Mo.-ot. Nógrád vm -i birtokán, Pilinyben és a környéken számos ásatást végzett, így az itteni Les-hegyen honfoglalás kori sírokat talált, a Várhegyen pedig sok bronzkori lelet került elő. Jelentős kutatásokat végzett az Aggteleki-barlangban. Az 1876-ban Bp.-en tartott Nemzetközi Régészeti és Embertani Kongresszuson kiállított gyűjteménye nagy feltűnést keltett. Beszámolói a Századokban, az Archaeológiai Értesítőben és az Archaeológiai Közleményekben jelentek meg. – F. m. Az aggteleki barlang, mint őskori temető (Bp., 1881). – Irod. Archaeol. Ért. (XXXIV., 1914); Ny. J. (Századok, 1914); Éber László: Ny. J. (Akad. Ért. XXVI.)