Kezdőlap

Nyási Demeter (Nyás, ?? , 1524. nov. 3. után): r. k. püspök, kánonjogi doktor. 1504- től 1524-ig esztergomi kanonok, érseki helynök, 1513-tól 1524-ig santoriai c. püspök, 1521 – 24-ben esztergom-szentgyörgymezei prépost. 1522-ben Rozgonyi Istvántól vásárolt birtokát a nyási templomban tett alapítványának hagyta. Fennmaradt formuláskönyve értékes forrás. – Irod. Kollányi Ferenc: Esztergomi kanonokok (Esztergom, 1900).