Kezdőlap

Nyéki Vörös Mátyás (Győr, 1575Győr, 1654. ápr. 1.): kanonok, költő. Baranya vm.-i jobbágycsalád gyermeke. A nagyszombati papnevelőben tanult, utána a m. kir. kancellárián dolgozott. 1611-ben lett győri kanonok, 1636-ban pápoci prépost, 1642-ben győri püspöki helynök. Első zsoltárfordításait Pázmány Imádságos Könyvében adta ki (Graz, 1606). A barokk költészet egyik úttörője. Vallásos verseinek új kiadása a régi Magyar Költők Tárában (kiadta Jenei Ferenc Bp., 1962) jelent meg. – F. m. Dialógus (Bécs, 1625, a Nádor-kódexben szereplő Visio Philiberti parafrázisa); Tintinnabulum (Pozsony, 1636). – Irod. Kőmives Nándor Kolos: Ny. V. M. élete és munkái (Csorna, 1918); Harsányi István: Adatok Ny. V. M. műveinek bibliográfiájához (Magy. Könyvszle, 1927); Klaniczay Tibor: A magyar barokk irodalom kialakulása (Reneszánsz és barokk, Bp., 1961).