Kezdőlap

Oltványi Pál (Szeged, 1823. aug. 1.Szeged, 1909. jan. 16.): pápai kamarás, író. A gimnáziumot Temesvárt és Szegeden, a teológiát Csanád egyházmegyés kispapként a Pázmáneum növendékeként végezte. 1846. ápr. 11-én szentelték pappá, ezután három hónapig Újbesenyőn volt káplán. 1846. szept.-től püspöki levéltáros, titkár, majd irodaig. 1854-től Földeák plébánosa, templomot, iskolát építtetett. 1860-1870 között bejárta Ny-Európát, a népiskolákat és az apácák nevelőintézeteit tanulmányozta. 1873-ban Szegeden leányiskolát és nevelőintézetet nyitott. 1873-1900 között a szegedi apácaiskolák ig.-ja. 1868-tól pápai kamarás, 1880-tól prépost volt. – F. m. Erläuterungen über das erste Programm des Lyceal-Gymnasiums zum Temesvár (Temesvár, 1851); Vegyesházasságok és az új polgári törvénykönyv (Temesvár, 1854); Mennyország királynéja. Salve Regina. Népszerűleg magyarázva (Pest, 1857); A csanádi püspöki megye birtokviszonyainak története (Szeged, 1867); A jeruzsálemi Szent sír lovagrendjének rövid története (Szeged, 1882); A szegedi plébánia és a t. piarista atyák szegedi krónikája (Szeged, 1886).