Kezdőlap

Ostenburg Gyula; Ostenburg-Moravek (Marosvásárhely, 1886Bp., 1944. jan. 12.): katonatiszt, a Tanácsköztársaság bukása után az egyik hírhedt tiszti különítmény parancsnoka. Őrnagyi rangot ért el. Különítménye gyilkolta meg – többek között – Somogyi Bélát és Bacsó Bélát. A második királypuccs alkalmával (1921. okt. 20 – 23.) különítményével Sopronban állomásozott és Károly kir.-hoz csatlakozott, aki Sopronban ezredessé nevezte ki. Csapatai kísérték Bp. felé a királyt, s vettek részt oldalán a budaörsi ütközetben. A puccs leverése után rövid ideig fogságban volt, de anmesztiában részesült.