Kezdőlap

Paál Árpád (Brassó, 1880Nagyvárad, 1944): újságíró. Jogot végzett, majd 1902 – 03 között a Kecskeméti Lapok szerk.-je volt. 1918 – 19-ben Udvarhely vm. alispánja, a Székely Nemzeti Tanács elnöke. 1920-tól újságírással foglalkozott, a kolozsvári Keleti Újság, majd az Újság, később a Napkelet e. folyóirat főszerk.-je. Tagja volt a román képviselőháznak. – F. m. Szellenti művelődésünk jövője (Székelyudvarhely, 1907); Emlékezések Kölcsey Ferencről (Brassó, 1939).