Kezdőlap

Pröhle Vilmos (Fűtelek, 1871. okt. 29.Berchtesgaden, Németo., 1946. okt. 2.): orientalista, egyetemi tanár. Tanulmányait a bp.-i egy.-en végezte, 1895-ben bölcsészeti doktorátust szerzett török nyelv és irodalomból. 1899-től 1919-ig a nyíregyházi ev. gimn. tanára, 1908-tól a kolozsvári egy.-en a török-tatár nyelvek magántanára. 1919-től a debreceni egy.-en a török nyelv és irodalom ny. r. tanára, 1923-tól 1943-ig a bp.-i egy.-en a kelet-ázsiai nyelvek ny. r. tanára, közben helyettes is az arab filológiai tanszéken. Az első ngy.-ben 1920 tól 1922-ig debreceni képviselő. Szélsőjobboldali politikus, az Etelközi Szövetségnek, az Ébredő Magyarok Egyesületének egyik vezetője, a turanista eszme híve és hirdetője. Tanulmányutakat tett több ízben Töröko.-ban és Oroszo.-ban (Baskírföldön, Karacsájban), valamint Japánban. A baskír, karacsáj és balkár nyelvekből jelentős anyagot gyűjtött. A kínai és a japán nyelv és irodalom hazai tanulmányozásának úttörője. – F. m. Rendszeres oszmán-török nyelvtan (Pozsony, 1899); Baskír nyelvtanulmányok (Keleti Szle, 1903 – 1905); Tatár nyelvjárási tanulmányok (Nyelvtud. Közl. 1908); Karatschajisthe Studien (Keleti Szle, 1909); A törők irodalom története (Egyet. irod. tört. IV., Bp., 1910); Napkeletről (Bp., 1910); Balkarische Studien (Keleti Szle, 1914 – 15); Studien zur Vergleichung der japanischen Sprache mit den finnisch-ugrischen und ural-altaischen (Keleti Szle, 1917); A japán nemzeti irodalom kis tükre (Bp., 1937); Grundriss einer vergleichenden Syntax der uralaltaischen Sprachen mit besonderer Berütksichtigung der japanischen Sprache (Bp., 1943). – Irod. Stupp, Johann Adam: Professor Wilhelm P. (Südostdeutsche Vierteljahresblätter, 1961.)