Kezdőlap

Rát Mátyás, Ráth (Győr, 1749. ápr. 13.Győr, 1810. febr. 5.): újságíró, ev. lelkész, az első magyar nyelvű újság, a Magyar Hírmondó szerkesztője. Győrött, Modorban, Pozsonyban és a soproni líceumban végezte tanulmányait, majd bejárta Mo. és Erdély nagy részét. 1773-tól 1778-ig külföldön (Göttingen, Kassel, Nürnberg, Erlangen, Regensburg) járt tanulmányúton, majd 1779-ben Pozsonyban telepedett le; itt indította meg és 1780 – 82-ben szerk. s szinte teljesen maga írta az első m. nyelvű hírlapot, a Magyar Hitmondót. 1783-tól 1786-ig, majd 1789-től haláláig Győrött volt ev. lelkész. Latin-német-m. szótárát előfizetők hiányában nem tudta kiadni. – Irod. Szinnyei József: R. M. (Figyelő, 1880); Dezsényi Béla-Nemes György: A magyar sajtó 250 éve (Bp., 1954); Ottlik Ernő: Az első magyar újságíró: R. M. győri evangélikus lelkész (Evangélikus Élet, 1955. 6. sz.); Horányi István: R. M. soproni kapcsolatai (Soproni Szle, 1965. 4. sz.).