Kezdőlap

Rőder Vilmos (Pécs, 1881. jan. 11.Bp., 1969. dec. 13.): vezérezredes, miniszter. A Ludovika Ak. elvégzése után 1899-ben hadnagy, 1904-ben a bécsi hadiisk.-n főhadnagy. Az I. világháborúban hadosztály, majd hadtest vezérkari főnök. 1920-tól vezérkari ezredes, 1923-tól vezérőrnagy, 1926-tól altábornagy, 1933-tól gyalogsági tábornok (vezérezredes) volt. 1920-tól a Honvédelmi Min.-ban szolgált: hadműveleti osztályvezető, csoportfőnök. 1930–1934-ben a vezérkar főnöke, a nyílt hadseregfejlesztés elindítója. Gömbös Gy. fejlesztési terveivel szembekerülve 1935. jan. 16-án nyugállományba vonult. 1936. okt. 12-től 1938. máj. 13-ig a Darányi-kormány hadügyminisztere. Részt vett az egymilliárd pengős hadseregfejlesztési program kidolgozásában. Lemondása után Bethlen István köréhez tartozott, ellenezte a háborúba való belépést és a német szövetségtől való fokozatos eltávolodás politikáját támogatta. Részt vett az 1944. szept. 11-i koronatanács értekezletén, melyen a fegyverszünetkötés mellett foglalt állást.