Kezdőlap

Rudnay Béla (Szenic, 1857. okt. 1.Bp., 1932. jún. 14.): rendőrfőkapitány, családtörténész. Jogi tanulmányait a bp.-i egy.-en végezte 1878-ban. Ezután Nyitra vm. aljegyzője, 1880-ban főszolgabíró, 1884-ben főszámvevő Nyitrán, 1887-ben Nyitra vm. főjegyzője lett. 1892-ben ogy.-i képviselővé választották, 1894-ben Hont és Nógrád vm. főispánjává nevezték ki, 1896-ban államrendőrségi főkapitány lett Bp.-en. 1906-ban a Fejérváry- kormány alatt Bp. kir, biztosa volt, de még abban az évben nyugalomba vonult. 1910 ben nemzeti munkapárti programmal ogy.-i képviselővé választották. Főleg családtörténeti tanulmányokat írt. – F. m. Nyitravármegye köztörvényhatóságának szabályrendeletei… (I – III., összegyűjtötte és kiadta, Nyitra, 1888 – 90); A Zsámbokréthyak (Bp., 1908); A Csermenyek és a parasztság büntetőbíróságai a XVI. és XVII. században (Bp., 1909); Újfalussyak és Rudnayak pörei a Petrőczyek ellen 1513 – 91 (Bp., 1910).