Kezdőlap

Sághy Ferenc (18. sz. vége19. sz. eleje): író. Egy.-i írnok volt, később a budai egy.-i nyomda felügyelője. 1815-től Kazinczy Ferenccel, utóbb Batsányi Jánossal is levelezett; Döbrentei Gáborhoz írt leveleiben mint a nyelvújítás ellensége erősen kikelt Kazinczy és Helmeczy Mihály ellen. Több külföldi színdarabot, vígjátékot dolgozott át magyarra. Leveleit közölte Márki Sándor a Kresznerics Ferenc levelesládája (Bp., 1914) c. munkában. – Irod. Iványi Béla – Gárdonyi Albert: A Királyi Magyar Egyetemi Nyomda története 1577 – 1927 (szerk. Czakó Elemér, Bp., 1927); Gálos Rezső: S. F. levelei Kisfaludy Sándorhoz (Irod. tört. Közl. 1934.)