Kezdőlap

Sárközi György (Bp., 1899. jan. 22.Balf, 1945. márc. 8.): költő, elbeszélő, regényíró, műfordító. Vasúti kistisztviselő fia. Isk.-it Vácott és Bp.-en végezte. Rövid ideig a Zeneak. növendéke volt, majd filozófiai tanulmányokat folytatott. 1917-ben jelentkezett a Nyugatban, amelynek aztán állandó munkatársa lett. 1919-től 1938-ig az Athenaeum könyvkiadónál mint lektor dolgozott. 1927-ben részt vett a Pandora c. irodalmi folyóirat szerkesztésében. Első verskötete 1926-ban jelent meg Angyalok harca címmel. 1935 – 38 között a Válasz c. folyóiratot szerk. Ő indította el a falukutató írók Magyarország felfedezése c. szociográfiai könyvsorozatát. 1936-ban feleségül vette Molnár Mártát, Molnár Ferenc leányát. A népi írók mozgalmának egyik vezetője volt. Jelentős szerepe volt a Márciusi Front szervezésében és vezetésében, antifasiszta jellegének kialakításában. Műveiben a városi kispolgárok és tisztviselők sivár életének finom tollú, egyszerű hangú ábrázolója. Művészi igényű műfordításai: Goethe Faustjának első része (1937), Th. Mann: Jákob, József, József Egyiptomban (1937). 1944 tavaszán a fasiszták elhurcolták és a balfi munkatáborban éhen halt. – F. m. Mint oldott kéve (történelmi r., 1931); Szilveszter (elb., Debrecen, 1934); Viola (r., Bp., 1935); Dózsa (dráma, Bp., 1939); Összes verse és kisebb műfordításai (Bp., 1947); Válogatott versei (Bevezette és válogatta Illyés Gyula, Bp., 1954); Ég és föld között (összegyűjtött versei és versfordításai (Bp. 1976); Válogatott versei. Szerk. Lator László (Bp. 1993). – Irod. Babits Mihály: S. Gy. (Nyugat, 1924); Németh László: S. Gy. (Nyugat, 1931); Darvas József: S. Gy. (Kelet Népe, 1939); Illyés Gyula: S. Gy. (Csillag, 1954): Rába György: S. Gy -ről (Irod. tört. 1957): Vas István: S. Gy. (Évek és művek, Bp., 1958); Szigeti József: Magyar líra 1947-ben (Irodalmi tanulmányok, 1959); Illés Endre: S. Gy. emléke (Gellérthegyi éjszakák, Bp., 1965); Köffáki Zsolt: S. Gy. (Bp. 1971).