Kezdőlap

Schlachta Margit (Kassa, 1884. szept. 18.Buffalo, USA, 1974. jan. 6.): a Szociális Testvérek Társasága alapító főnöknője, legitimista politikus. Belépett a Szociális Misszió-társulatba (1908), megszervezte a Keresztény Női Tábort. 1920–1922 között ngy.-i képviselő. Megalapította a Szociális Testvérek Társaságát (1923–49) s a Katolikus Női Szociális Képzőt (1934). A II. világháború idején szembefordult a nácizmussal, a Missziótársulat házaiban üldözötteket mentett meg (1944). 1945-től 1949-ig ngy.-i, ill. ogy.-i képviselő volt. 1946-ban a ngy.-ben mint legitimista a királyság fenntartása mellett foglalt állást, a köztársasági államforma ellen szavazott. Az 1947-es ngy.-i beszéde miatt 60 napra kizárták a ngy.-ből. 1949-ben az USA-ban telepedett le. Alapító szerk.-je volt a Keresztény Nő (1915–44), felelős szerk.-je a Magyar Nő (1918–22) c. folyóiratnak. Cikkeit a Lélek Szava, a Katholikus Szemle is közölte. – Irod. Lévai Jenő: Szürke könyv (Bp., 1946); Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok Magyarországon, 1945–47 (Bp., 1975).