Kezdőlap

Spissich János (Sümeg, 1745. márc. 28.Kisgörbő, 1804. ápr. 25.): alispán, országgyűlési követ. 1761-ben belépett a jezsuita rendbe és Kőszegen, Komáromban, Gyöngyösön volt tanár. 1771-ben megvált a rendtől: 1773-ban Zala vm.-i aljegyző, 1780-ban főjegyző lett. 1781-től a gr. Eltz-uradalom jószágkormányzója, 1790 – 91-ben Zala vm. alispánja és ogy.-i követe. Részt vett az ogy, kereskedelmi bizottságának munkálataiban. Az ogy.-ről Somssich Lázár táblabíróval közösen készített beszámolója az első kinyomtatott követjelentés Szabadkőműves volt s ismeretségbe került a m. köztársasági mozgalom vezetőivel. Martinovics és társainak pere idején József nádor vizsgálatot rendelt el ellene, de iratait megsemmisítve tisztázni tudta magát. Az 1797. ápr. 12-i zalai megyegyűlés franciabarát határozata miatt azonban elmozdították az alispánságból. Több költeményt is írt. – F. m. Az 1790-ben Budán, Szent István havának hatodikára rendelt…Magyarországi nagy gyűlésnek folytáról tett jelentő tudósítása… (H. n, 1791).