Kezdőlap

Szabó Imre (Békés, 1814. okt. 14.Szombathely, 1881. febr. 28.): r. k. püspök, író, az MTA t. tagja (1869). A pesti egy.-en tanult. 1837-ben káplán Karádon, 1838-tól a veszprémi szeminárium tanára, 1845-től plébános Csicsón, 1847-től a pesti egy. hitszónoka. A szabadságharc alatti magatartása miatt 1850-ben Pestről vidékre helyezték, Felsőiszkázon plébános, majd 1867-től a vallás- és közoktatásügyi min.-ban osztálytanácsos, 1869-tői veszprémi kanonok, 1871-től szombathelyi püspök. 1861-ben, 1865-ben és 1869-ben ogy.-i képviselő. 1847-ben a Szent István Társulatnak (akkor könyvkiadó) volt a titkára, és 1848-ban alapította és szerk. a Katholikus Néplapot. Írásaival mindvégig a falusi népet kívánta szolgálni. – F. m. Tanácsadó a falusi nép számára (Pest, 1848); Az egyház hivatása új alkotmányunk irányában. Szent István király ünnepén a budai főtemplomban fejtegette (Pest, 1848); Néphez alkalmazott egyházi beszédek… (Eger, 1854); Népnevelési egyletekről (Esztergom, 1868). – Irod. Füssy Tamás: Sz. I. püspök emlékezete (Bp. 1881); Géfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye története (Szombathely, 1929).