Kezdőlap

Szabó Lajos (Bp., 1902. júl. 1.Düsseldorf, 1967. okt. 21.): filozófiai író, festőművész. A bp.-i Felső Iparisk.-ból 1919 végén eltávolították a Tanácsköztársasággal való rokonszenve miatt. A húszas évek elején mint kereskedősegéd részt vett az illegális kommunista mozgalomban. 1928-tól 1930-ig, kizárásáig Kassák Lajos Munka-körének tagjai közé tartozott. 1931-32-ben két ízben Berlinben és Frankfurtban tartózkodott, Frankfurtban az Institut für Sozialforschungban folytatott tanulmányokat. 1933-tól Bécsben és Párizsban töltött egy évet, itt kötött barátságot Vajda Lajossal. Hazatérése után a szociológia, a marxizmus, a pozitivizmus és pszichoanalízis kritikáját fejtette ki Tábori Bélával közösen írt könyvében (Vádirat a szellem ellen). 1940-ben néhány hónapig munkaszolgálatot teljesített, tüdőbaja miatt leszerelték, 1944 tavaszán Auschwitzba deportálták. Hazatérése után kezdődött Hamvas Bélával való kapcsolata („csütörtöki beszélgetések”). Az Európai Iskola összejövetelén olvasta fel Művészet és vallás c. tanulmányát (megjelent a Mouseion c. évkönyvben, 1946). Irodalom és rémület (Válasz Kenyeres Imrének) c. tanulmányát a Diárium közölte (1946. 1. sz.). 1946-tól a fiataloknak tartott pszichológiai és közgazdasági előadásokat, sorozatában később szerepeltek matematikai, történetfilozófiai, bibliaitémák is. Hamvas Bélán és Tábor Bélán kívül Fülep Lajoshoz fűzte kapcsolat. 1948-tól visszavonult. 1954-ben kezdődött képzőművészeti tevékenysége. Kalliográfiáit filozófiája kiegészítőjeként tekintette. Az 1956-os forradalom és szabadságharc után feleségével, Polgár Ágnessel együtt elhagyta az országot. 1957-től 1961-ig Brüszszelben élt, 1962-től haláláig Düsseldorfban. Grafikai műveivel először csoportos kiállításon szerepelt Brüsszelben (1958), ezt követték egyéni kiállításai Svájcban, Franciao.-ban, Németo.-ban. 1980-ban Bp.-en a Fiatal Művészek Klubjában volt kiállítása. Grafikáit belga, svájci, német, m. múzeumok és magángyűjtemények őrzik. – M. Vádirat a szellem ellen (Tábor Bélával, Bp., 1935); A hit logikája. Teocentrikus logika (r. k. 1. füzet, Bp., 1937); Sz. L. írásai, szemináriumi szövegei, levelezése (Életünk, 1989. 3. sz.); Szemelvények Sz. L. írásaiból (közreadta, bev., Kunszt György, Vigilia, 1990. 5. sz.). – Irod. Bánfi Magda: Sz. L. (Irod. Újság, 1967. dec. 1.); Hommage à Sz. L. Hamvas Béla, Kotányi Attila, Kunszt György, Mándy Stefánia, Tábor Béla írásai (Életünk, 1989. 3. sz.); Kunszt György: Kiállítási megnyitó (Életünk, 1989. 3. sz.) -Szi. Justus Pál, Mándy Stefánia versei (Életünk, 1989. 3. sz.).