Kezdőlap

Szaniszló Ferenc (Szombathely, 1792. aug. 2.Bécs, 1869. dec. 13.): r. k. püspök, egyházi író, egyetemi tanár. A pesti és a bécsi egy.-en tanult, ahol 1815-ben teológiai doktorátust szerzett. 1815-ben a szombathelyi, 1816-tól 1819-ig a bécsi papnevelő intézet felügyelője. 1819-től a szombathelyi papnevelő, 1830-tól a pesti egy. tanára. 1844-től a Helytartótanácsban az egyházi ügyek előadója volt. 1848/49-ben a budai, ill. az enzersdorfi ferences rendházba vonult vissza. 1850-től 1869-ig nagyváradi püspök. Ekkor nyugalomba vonult és pár hónap múlva meghalt. 1841 – 42-ben szerk. a Fasciculi Ecdesiastico-Literarii és 1841-től 1843-ig a Religio és Nevelés, ill. az Egyházi Tudósítások c. lapokat. – F. m. Doctrina religionis christiano-catholicae… (I – IV., Pest, 1832); Manuale sacerdotum… (Magno-Varadini, 1860). – Irod. Lopusny Gyula Ágost: Sz. F. (Nagyvárad, 1896.)