Kezdőlap

Szepesy Ignác, Szepessy, báró (Eger, 1780. aug. 13.Pécs, 1838. júl. 16.): r. k. püspök, az MTA tagja (ig. 1830, t. 1831). Pesten filozófiai, Bécsben teológiai doktorrá avatták, 1803-ban pappá szentelték. Érseki titkár 1805-ben egri plébános, 1808-ban kanonokká és borsodi főesperessé nevezték ki. 1820-ban Egerben erdélyi püspökké szentelték fel, 1828-tól pécsi püspök. Pécsett tanítóképzőt és líceumot alapított, nagy könyvtárat rendezett be. Templomokat, iskolákat építtetett. Cikkeket írt a Tudományos Gyűjteménybe. 1833-tól gondoskodott Kassai József etimológiai szótárának kiadásáról. – F. m. Egyházi beszédek (I – IV., kiadta Peitler Antal, Pécs, 1839 – 40). – Irod. Bitnicz Lajos: Sz. I. (Akad. Évk. 1840); Koncz Ákos: Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren (Eger, 1892); Gerecze Péter: Négyesi Sz. I. br. pécsi püspök és emlékszobra Pécsett (Pécs, 1893).