Kezdőlap

Tánczos Gábor (Bp., 1872. jan. 22.Hajdúnánás, 1953. aug. 11.): lovassági tábornok. 1907-től 1909-ig belgrádi, 1914-től athéni katonai attasé, ezredes lett. 1915-től 1916-ig bukaresti katonai és tengerészeti attasé, 1917-től 1918-ig Károly császár és kir. szárnysegéde, majd dandárparancsnok és vezérőrnagy. A Károlyi-kormány nyugdíjazta. A Tanácsköztársaság bukása után, 1919. aug. 7-től aug. 15-ig az első Friedrich-kormányban megbízták a külügymin. ideiglenes vezetésével. 1920-ban ismét tényleges szolgálatba lépett; 1921-ben altábornagy, 1926-ban lovassági tábornok. 1923-tól a m. delegáció katonai szakértője a Népszövetségben. Népszövetségi kormánymegbízott 1926-tól. A m.-csehszlovák határmegállapító bizottság m. határbiztosa volt.