Kezdőlap

Thököly Sebestyén, báró (?? , 1607. febr. 3.): a későbbi grófi család vagyonának megalapítója. Az 1560-as években már az egyik legismertebb és legvagyonosabb nagyszombati tőzsérként szerepelt, aki borral és marhával kereskedett. 1572-ben nemességet szerzett. 1579-ben megvette a késmárki és savniki uradalmat. 1580-ban feleségül vette nagylucski Dóczy Zsuzsannát, s ezzel rokonságba került egy sor főrangú családdal. 1598-ban bárói rangot kapott. A Bocskai-fölkelésben egyike a fejedelem béketárgyalási meg bízottainak. – Irod. Károlyi Árpád: T. S. megszerzi Késmárkot (Századok, 1878); Bruckner Győző: T. S. és a bécsi béke (Igló, 1906).