Kezdőlap

Toldy István (Pest, 1844. jún. 4.Bp., 1879, dec. 6.): újságíró, regény- és drámaíró. ~ Ferenc fia. 1877-ig min. tisztviselő volt. Az 1848 c. lap egyik alapítója (1867), a pesti egy.-en jogot végzett. A Nemzeti Hírlap szerk.-je 1873-tól 1878-ig. A Kisfaludy Társ. tagja (1873). Deák-párti politikus, erősen antiklerikális és különösen jezsuitaellenes. – F. m. Elmélkedések az egyházi reformról (Lipcse, 1868); A katholikus egyházi autonómia és veszélyei (Lipcse, 1870); Anatole (Lipcse, 1872); Öt év története (Pest, 1872); A jezsuiták Magyarországon és egyebütt (Bp., 1873); A jezsuiták története (I – VI., Lipcse, 1873 – 74); Lívia (színdarab, Bp., 1874): Az új emberek (Bp., 1874); Kornélia (Bp., 1874). – Irod. Rákosi Jenő: T. I. emléke (Kisf. Társ, évk. 1881); Szász Károly: T. I. mint drámaíró (Beöthy emlékkv. Bp., 1908); Krammer Marianne: T. I. (Bp., 1933); Gutter József: T. I. Egy XIX. sz.-i elfelejtett antiklerikális publicista nyomában (Fejér Megyei Hírlap, 1964. 150. sz.).