Kezdőlap

Várallyai György (Kisgeresd,. 1900. jan. 1.Mosonmagyaróvár, 1954. aug. 7.): agrárvegyész, a mezőgazdasági tudományok kandidátusa (1952). A bp.-i műegy.-en 1923-ban vegyészmérnöki oklevelet szerzett. Előbb a kaposvári cukorgyár laboratóriumában, majd 1928-tól az Orsz. Chemiai Intézet talajtani osztályán dolgozott. 1930 után a soproni, később a debreceni talajtani laboratóriumot vezette. 1936-tól 1948-ig a magyaróvári Növénytermesztési Kísérleti Intézetnél működött. Az Intézet átszervezése után a Mezőgazdasági Kísérleti Intézet agrokémiai osztályának vezetője. Kutatási területe: a talaj könnyen oldható tápanyagtartalma, a talajtípus jelentősége a tápanyag-feltáródásban, a műtrágyázás agrokémiai vonatkozása. Részt vett az üzemi talajtérképezési módszerek kidolgozásában. – F. m. Talajjavítások meszezéssel (Magyaróvár, 1947); Több és jobb trágyát (Magyaróvár, 1948). – Irod. Ballenegger Róbert: V. Gy. (Agrokémia és Talajtan, 1954. 3. sz.)